Og hvem er jeg så?

Jeg er oprindelig uddannet ergoterapeut i 1991 og har hele mit arbejdsliv bevæget mig indenfor behandlings- og rehabiliteringsfeltet. I mit arbejdsliv erfarede jeg, at det gjorde mig glad hver dag at hjælpe mennesker til en meningsfyldt dagligdag.

Jeg har haft utallige klientforløb i forbindelse med rehabilitering, hvor livsduelighed og meningsfuldhed har været i fokus. Her har jeg stor erfaring med at støtte mennesker i alle aldre i forskellige livs- faser/kriser til at opnå større livsglæde og tilfredshed.

Efter 20 år i ergoterapien uddannede jeg mig yderligere som psykoterapeut. Dette var samtidigt med, at min mand døde af cancer. Selvom det var hårdt, blev den svære krise dog også en kilde til selvrefleksion og selvudvikling. I dag er jeg certificeret psykoterapeut indenfor systemisk og narrativ terapi (5-årig uddannelse fra WIOL, medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Yderligere er jeg uddannet inden for ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Ligeledes er jeg uddannet stessmaster og kan derved hjælpe dig tilbage til et stressfrit liv.

Jeg deltager i supervisionsgrupper, ERFA grupper og holder mig etisk og fagligt opdateret ved løbende sparring med andre terapeuter.

I mit daglige virke arbejder jeg i Kolding Kommune, Sundhed og Træning, med rehabilitering/ genoptræning, vejledning samt udviklings- og sundhedssamtaler. Jeg er sideløbende privatpraktiserende psykoterapeut med konsultationer i mit hjem eller hos dig.

Jeg har 4 voksne børn og bor og bor ca 15 min kørsel udenfor Kolding.